Privacy statement

Privacy- en cookieverklaring van Bob Manders Architecture

Algemeen
 

Bob Manders Architecture hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden.

Derden

Bob Manders Architecture zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of wij daartoe op grond van de wet toe verplicht zijn. Bob Manders Architecture neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diensten op http://www.bobmandersarchitecture.com/ laat u uw (persoons)gegevens bij Bob Manders achter.

Bij het bezoeken van onze website vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen om de volledige website te kunnen bekijken. Deze persoonsgegevens worden voor gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden voor gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

Indien u zich via de website van Bob Manders Architecture inschrijft voor een nieuwsbrief, vragen wij u uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen. Deze gegevens kan Bob Manders Architecture tevens verwerken voor marketingdoeleinden indien u hiervoor toestemming geeft.

Indien u via onze webshop een aankoop wenst te doen, vragen wij u uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens in te vullen, zodat wij uitvoering kunnen geven aan de koopovereenkomst.

Indien u op een vacature reageert voor een functie bij Bob Manders Architecture en uw cv meestuurt, zal Bob Manders Architecture deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Bob Manders Architecture verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Bob Manders Architecture daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of informatie.

Doeleinden verwerking

Bob Manders Architecture verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij Bob Manders Architecture zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

Nieuwsbrief

Slechts met uw toestemming zult u een nieuwsbrief en/of uitnodiging voor onze evenementen ontvangen. Wanneer u zich wenst af te melden voor onze nieuwsbrieven, kunt u hiervoor klikken op de afmeldlink die onderaan iedere e-mail van de nieuwsbrief of uitnodiging staat.

De nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees. Hieronder vallen personen die zich via de website van Bob Manders Architecture hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en bestaande relaties en klanten van Bob Manders Architecture. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Cookies en passieve tracking

Bob Manders Architecture maakt gebruik van cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP)-adres. Bob Manders Architecture gebruikt cookies om:

Bob Manders Architecture gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat, als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

Google Analytics

De website van Bob Manders Architecture maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

Wijzigingen

Bob Manders Architecture behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Bob Manders Architecture. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website (http://www.bobmandersarchitecture.com/). We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. Bob Manders Architecture kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Bob Manders Architecture is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

Social media

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn en Twitter. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn en Twitter.

Vragen en rechten

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Laat het ons weten via ons contactformulier. Wij kunnen u vragen uzelf adequaat te identificeren door middel van een identiteitsbewijs. Hiervoor verzoeken we u uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek, identificatie en/of eventueel aanvullende documentatie.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft tot slot het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. Vragen Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

Contactgegevens

Bob Manders Architecture B.V.
Almijstraat 14
5061 PA Oisterwijk

T: +31(0) 20 261 46 33
E: info@bobmanders.nl